--->
Gimnazjum nr 14 w Krakowie

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Aktualnie online

-> Gości online: 1

-> Użytkowników online: 0

-> Łącznie użytkowników: 5
-> Najnowszy użytkownik: Joanna Ulinska

Przydatne linki

Bezpieczeństwo

Gimnazjum nr 14 posiada certyfikat

"Lider Projektu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo"

 

 

 

Nasze Gimnazjum jest szkołą promującą bezpieczeństwo poprzez odpowiednie działania organizacyjne, a szczególnie - poprzez tworzenie i utrzymywanie klimatu sprzyjającego pozytywnym zachowaniom całej społeczności szkolnej.

Od 2004 roku uczestniczymy w projekcie Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa “Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. Program ten został wdrożony przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie.

 

Głównym celem działań szkoły i wszystkich partnerów jest promocja i kształtowanie bezpieczeństwa,
a równocześnie zwiększenie poczucia bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli na terenie szkoły i w jej okolicy.
W celu kontynuacji podjętych działań Gimnazjum nr 14 jako „Lider Projektu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” w roku 2016/2017 określiło następujące priorytety podejmowanych działań:

 

 1. Wczesne rozpoznawanie zachowań ryzykownych oraz przestrzeganie szkolnych procedur postępowania w sytuacjach trudnych.

 2. Eliminowanie zagrożeń wynikających z trudności w uczeniu się. Kształtowanie realnej samooceny ucznia, działań prospołecznych.

 3. Działania dotyczące tematyki bezpieczeństwa i profilaktyki zagrożeń.

 4. Stała współpraca szkoły z instytucjami wspierającymi.

 5. Udział w akcjach charytatywnych, wolontariacie.

 6. Uświadamianie młodzieży zagrożeń związanych z uzależnieniami.

 7. Promocja bezpiecznego i aktywnego spędzania czasu wolnego młodzieży.

 8. Podejmowanie działań mających na celu promowanie zdrowego stylu życia. Propagowanie właściwych postaw w szkole i poza nią.

 9. Dostarczenie wiedzy, ćwiczenie umiejętności i nabywanie kompetencji z zakresu mechanizmów towarzyszących dojrzewaniu uczniów, a także kształtowanie umiejętności psychologicznych i społecznych.

 10. Zapoznanie rodziców oraz uczniów: z obowiązującymi w szkole regulaminami, dokumentami, programami, projektami. Z osobami służącymi pomocą na rzecz ucznia. Wskazanie miejsc, gdzie można uzyskać wszechstronną pomoc.

 11. Monitorowanie obiektu szkoły.

 12. Współpraca z partnerami wspierającymi szkołę w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa.

 13. Dbałość o sprawność techniczną placówki i jej otoczenia.

 14. Wprowadzanie rozwiązań organizacyjnych poprawiających bezpieczeństwo w szkole.

 15. Wykonanie niezbędnych remontów w szkole i jej otoczeniu w celu podniesienia bezpieczeństwa.

 16. Tworzenie i utrzymanie w szkole klimatu promującego zachowania pozytywne.

W budynku i jego otoczeniu funkcjonuje system monitorowania. Uczniowie nie mogą podczas zajęć opuszczać terenu szkoły bez zgody rodziców. Odpowiednie zarządzenia Dyrektora zapewniają pełną opiekę podczas wszelkich zajęć szkolnych, w tym również wyjść i wycieczek.

W codziennej pracy prowadzimy zajęcia profilaktyczne, organizujemy spotkania młodzieży z Policją, specjalistami z zakresu profilaktyki uzależnień oraz podejmowania zachowań ryzykownych. Rozpoznajemy przyczyny trudności wychowawczych i szukamy skutecznych rozwiązań, wspomagamy uczniów w nauce.

Współpracujemy z wieloma instytucjami. Naszymi partnerami w programie „Szkoła promująca bezpieczeństwo” są m.in.:

 • Rada Dzielnicy IV,

 • Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP,

 • Świetlice socjoterapeutyczne,

 • Rada Rodziców,

 • Szkolna Rada Uczniowska,

 • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 2 w Krakowie,

 • Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie,

 • Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie,

 • III Komisariat Policji w Krakowie,

 • PTPD „Chatka Puchatka”,

 • Klub Rodziców ul. Jaremy 1,

 • Centrum Aktywności Senioralnej na Azorach,

 • MOPS filia nr 2 w Krakowie.


Wygenerowano w sekund: 0.02
760,751 unikalne wizyty